yoga_kids

Pedodoncia ose stomatologjia pediatrike merret me mbarëvajtjen e shëndetit oral dhe dhënjen e shërbimeve dentare te fëmijet deri në moshen 17 vjeqare .
DALJA E DHËMBËVE

Dhëmbët e parë te qumështit dalin ne moshën 6-8 muajshe dhe përfundojne diku ka mosha 25-33 muajshe .Janë gjithsej 20 dhëmbë të qumështit. Denticioni i perhershëm fillon të dal kur fëmiu i mbush 6 vjet .Te fëmijët e shëndetshëm ndërrimi i dhëmbëve te qumështit me dhëmbë të pëerhershëm bëhet ndermjet moshës 6-12 vjeq.Dhëmbi i fundit ose dhëmbi i pjekurise del ne moshën 18-21 vjeq.